Förtydligande i riktlinjer gällande förskrivningsrätt

Avsnitteten om "förskrivningsprocessen" respektive "vårdgivarens ansvar" har reviderats i syfte att tydliggöra innebörden av att förskrivningsrätten inte kan delegeras.

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård beslutade på mötet 25 maj 2023 formuleringar som tydligare beskriver att

  • förskrivaren har helhetsansvar
  • annan personal kan genomföra vissa faser i förskrivningsprocessen  
  • vårdgivaren ansvar för att alla som medverkar i förskrivningsprocessen ska ha rätt kompetens.