Lånevillkoren översatta till fler språk

Lånevillkoren, som ska lämnas till patient vid förskrivning av hjälpmedel, är nu översatta till ytterligare sju språk: dari, franska, polska, spanska, thailändska, tigrinja samt tyska. Det finns även en lättläst version av lånevillkoren på svenska. Alla finns att hämta under "Blanketter i Handboken".