Förtydligande gällande låneförbindelse

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård har beslutat att tydliggöra när låneförbindelse med underskrift ska användas. Ny formulering:

"En låneförbindelse som patienten undertecknar används enligt lokala anvisningar eller när förskrivaren bedömer att det finns behov av en försäkran om att patienten tagit till sig informationen. Underskriven låneförbindelse förvaras hos ansvarig vårdgivare."

Utifrån detta har följande avsnitt i handboken uppdaterats:

  • Förskrivning till person som är bosatt i Västra Götaland (rubrik Förtroendeförskrivning)
  • Förskrivarens ansvar
  • Förskrivningsprocessen (rubrik Informera)