Process för ändringar i Handboken uppdaterad

Uppdateringen består dels av redaktionella ändringar som syftar till att göra det lättare att förstå processerna för ändringar i Handboken och var olika beslut fattas, dels av kommunernas nya beslutsordning som innebär att beslut om ändringar i riktlinjerna fattas av VästKoms styrelse och ändringar gällande produktanvisningar fattas av VästKoms direktör.