Ändrade kriterier för hjälpmedel vid bråckbehandling

Kriterierna i produktanvisning 060406 Hjälpmedel vid bråckbehandling har ändrats från måttlig smärta och måttliga nedsättningar till stor smärta och stora nedsättningar. Patienter som har hjälpmedel vid bråckbehandling utifrån tidigare kriterier får behålla sina produkter. Det är vid ny förskrivning som patienten ska uppfylla de nya kriterierna.