Flytt till vårdsamverkans webbplats

Nuvarande handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och handbok för förskrivning av läkemedelsnära produkter slås ihop och blir ”Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso-och sjukvård”. Innehållet har reviderats men det är inte några stora innehållsmässiga förändringar. I samband med detta flyttar handboken till vardsamverkan.se

Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso-och sjukvård omfattar generella riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inklusive förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter samt specifika anvisningar för olika produktområden.

Flytten kommer genomföras 8 januari. Till dess finns sidorna kvar på Vårdgivarwebben.

Informationsmaterial om den gemensamma handboken och flytten till vårdsamverkans webbplats finns i två versioner, som film och som PowerPoint-presentation.

Informationsfilm om flytten

PowerPoint-presentation om flytten

När flytten väl är genomförd kommer mer information skickas ut. Den som klickar sig in på nuvarande sidor kommer att hänvisas vidare till vardsamverkan.se/Områden för samverkan/Hjälpmedel i Västra Götaland.