Ändring i produktanvisning 090706 Positioneringskuddar, positioneringsdynor och positioneringssystem

Produktanvisningen för 090706 positioneringskuddar, positioneringsdynor och positioneringssystem medger nu förskrivning av 4 produkter inom ISO-koden, utan att förskrivare behöver kontakta kostnadsansvarig för godkännande. Tidigare behövde kostnadsansvarig kontaktas om fler än 2 produkter inom ISO-koden skulle förskrivas.

Beslut om förändring togs på Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvårds möte 25 maj 2023.