Uppdaterade ISO-koder

Inera har uppdaterat Hjälpmedelstjänsten till ISO 9999:2022. Till följd av det har berörda produktanvisningar i handboken uppdaterats. Information om vilka produktanvisningar som är berörda finns i ändringsloggen för produktanvisningar, ändringarna gjordes 2023-10-02. Nedan finns en bild från ändringsloggen.

imageibppd.png