Reviderade riktlinjer gällande dubbelförskrivning

Det är nu möjligt att, efter godkännande av kostnadsansvarig, göra en dubbelförskrivning till unga vuxna som har dubbla boenden.

Efter revideringen framgår det bland annat tydligare att kostnadsansvarig inte behöver kontaktas när produktanvisningen medger dubbelförskrivning.

Riktlinjerna gällande dubbelförskrivning har reviderats i syfte att:

  • underlätta att tolka och förstå innehållet.
  • möjliggöra för unga vuxna med stort hjälpmedelsbehov som har dubbla boenden att få flera uppsättningar hjälpmedel förskrivna.

Även två punkter under rubriken "Utgångspunkt för förskrivning" har reviderats. Detta för följsamhet till ändringen under "Dubbelförskrivning".

Beslutet om ändrade riktlinjer fattades av Hälso-och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen (2023-05-25) och av
VästKoms styrelse (2023-06-22), efter ställningstagande i Ledningsrådet för
hjälpmedel (2023-03-08).