Ändring i produktanvisning 042412 Blodanalysmateriel (pulsoximeter)

Nu går det att förskriva digital pulsoximeter som personligt hjälpmedel. Produktanvisning 042412 Blodanalysmateriel (pulsoximeter) har därför reviderats med specifika kriterier och anvisningar för digital pulsoximeter, som används för egenmonitorering i hemmiljö.

Uppdateringen av produktanvisningen beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektören våren 2022, på rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter (nuvarande Ledningsrådet för hjälpmedel). Sedan dess har produkter upphandlats och andra förberedelser genomförts.