Ändringar i produktanvisningar inom 06-området

Redaktionella ändringar som bland annat innebär att produktanvisningar inom 0606 Övre extremitetsortoser respektive inom 0612 Nedre extremitetsortoser har samlats i två produktanvisningar.