Hantering av förskrivna tyngdtäcken med anledning att dessa inte längre kan förskrivas i Västra Götaland

I Västra Götaland har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen respektive de 49 kommunerna beslutat att följa rekommendationen från det nationella MTP-rådet att inte subventionera tyngdtäcken. Ledningsrådet för medicintekniska produkter har därefter beslutat att tyngdtäcke som finns hos patient ska övergå till egenansvar. För ytterligare information:

Informationsbrev till rehabenheter om tyngdtäcke har skickats ut via mejl 2021-09-17.

Informationsbrev till patient om tyngdtäcke kommer att skickas ut innan 2021-09-30.