Ändring i produktanvisningar 122203 och 122421

122203 Manuella bakhjulsdrivna rullstolar och 122421 Däck och hjul till rullstolar

Redaktionella ändringar är gjorda i de båda produktanvisningarna. Syftet är att förtydliga kring förskrivning av olika tillbehör och vid behov av dubbel utrustning.