Så går hbtq-diplomeringen till

Här läser du om hur både den individuella och den verksamhetsgemensamma hbtq-diplomeringen går till. Du får också tips på hur din verksamhet förbereder sig på bästa sätt inför arbetet med diplomeringen.

Hbtq-diplomering – individuell

Individuell hbtq-diplomering är till för dig som arbetar inom den regionfinansierad hälso- och sjukvården VGR och:

 • är en del av en verksamhet som vill genomgå hbtq-diplomering.
 • arbetar i en hbtq-diplomerad verksamhet och behöver en så kallad catch up.
 • vill höja din kompetens även om din verksamhet inte planerar att genomföra en hbtq-diplomering.

Utbildningen som finns i Lärportalen är kostnadsfri och genomförs i egen takt. Den innehåller bland annat kapitlen historia, normers effekt på hälsa, bemötande och test av kunskaper. Utbildningen avslutas med ett seminarium där deltagande ger individuell hbtq-diplomering.

Hbtq-diplomering Individuell i Lärportalen

Hbtq-diplomering – verksamhet

I den här delen arbetar ni gemensamt med att utveckla och förbättra verksamheten genom att ta fram en långsiktig handlingsplan för hur arbetet med inkludering och likvärdig vård oavsett kön och sexualitet ska se ut.

Hur går det till?

 • Varje verksamhet ansvarar för och leder sin egen hbtq-diplomeringsprocess.
 • Verksamheten utser en diplomeringsgrupp som ansvarar för att samordna och driva processen. I Lärportalen finns material, metoder och filmer som kan vara till stöd för er.
 • KSH erbjuder också digitala frågestunder/workshops som är öppna för alla som har frågor om hbtq-diplomeringsprocessen. Ni hittar datum och tider för workshops i hbtq-diplomering – verksamhet i Lärportalen, se länk nedan.
 • Alla medarbetare genomför hbtq-diplomering – individuell.
 • Verksamheten genomför en nulägesanalys genom att beskriva nuläget och inventera förbättringsområden.
 • Verksamheten tar fram en handlingsplan genom att formulera mål och ta fram konkreta åtgärder.

Hbtq-diplomering - Verksamhet i Lärportalen

Arbetsflödet för en diplomering

Flödesschema för hbtq-diplomering med fyra steg: ta beslut, förberedelser, genomförande och avslut och fortsatt arbete.

Innan ni tar beslutet att börja diplomera er verksamhet – se över att ni har rätt förutsättningar just nu. Checklista hittar du under rubriken "Skapa goda förutsättningar för hbtq-diplomering" nedan till vänster.

Har ni rätt förutsättningar – härligt! Då ska ni bara göra några förberedelser, för att arbetet sedan med att ta fram en handlingsplan ska flyta så smidigt som möjligt. Se vad ni ska göra under rubriken "Så förbereder ni ert arbete med hbtq-diplomering" nedan till höger.

 

När är en verksamhet hbtq-diplomerad?

En verksamhet är hbtq-diplomerad när:

 • Samtliga medarbetare genomfört hbtq-diplomering - individuell.
 • Verksamhetens handlingsplan är klar och verksamheten går från att planera till att genomföra.
 • Varje verksamhet avgör själv när handlingsplanen är klar.

Att vara en hbtq-diplomerad verksamhet innebär att ni arbetar aktivt med att skapa en normmedveten och inkluderande verksamhet för alla oavsett kön och sexualitet.

När verksamheten är hbtq-diplomerad kan den visa detta genom att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler. Att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler medför ett ansvar då det skapar förväntningar hos patienter och medarbetare på både kompetens och bemötande. Så länge verksamheten arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla en normmedveten och inkluderande verksamhet kan dekalerna sitta uppe.