Grundläggande sexologiutbildning för hälso- och sjukvårdpersonal

Den här tvådagarsutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom VGR och inte studerat ämnet sexologi tidigare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och redskap för vårdgivare att våga prata om sexuell hälsa.

Utbildningen ges återkommande både fysiskt och digitalt, med såväl teori som diskussionsövningar.

Innan utbildningen ska du som deltagare genomföra webbutbildningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den tar cirka 20-30 minuter att genomföra: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (vgregion.se)

Såväl webbutbildningen som sexologiutbildningen är kostnadsfri.

Aktuella utbildningstillfällen:

Digital sexologiutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

Tid: 13 och 27 november
Dag 1: onsdag 13 november, kl. 09:00-15:30
Dag 2: onsdag 27 november, kl. 09:00-15:30
Anmälan: Digital sexologiutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal (vgregion.se)

Observera: För att ta del av utbildningen måste du logga in. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

Välkommen!