Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forum sexuell hälsa

Forum sexuell hälsa är utbildningstillfällen inom SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för dig som arbetar med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.

Forum sexuell hälsa anordnas några gånger varje år av Kunskapscentrum för sexuell hälsa och kan ha formen av föreläsning, seminarium eller workshop. Det är alltid kostnadsfritt.

Forum sexuell hälsa: tema hbtqi

Fyra digitala lunchseminarier – onsdagar i september 2023

Tid: 6, 13, 20 och 27 september, klockan 12:00 - 13:00
Plats: Digitala livesändningar via Teams. Länk skickas ut till anmälda deltagare.
Anmälan: Utbildningen hittar du i Lärportalen: Utbildning: Forum sexuell hälsa - Sex i september (vgregion.se)
OBS: För att ta del av utbildningen måste du logga in på Lärportalen. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

6 september: Förlossningsrädsla och förlossningstrauma hos hbtq-personer

Anna Malmquist är docent i socialpsykologi vid Linköpings universitet och forskar om hbtq-personers upplevelser i samband med graviditet och barnafödande. I föreläsningen kommer Anna att prata om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer som väntar barn och den ökade risken för förlossningsrädsla. Anna kommer också att prata om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer i samband med att förlossningskomplikationer uppstår.

13 september: Regional medicinsk riktlinje könsinkongruens och könsdysfori för barn och ungdomar

Mia Mark, enhetschef på Lundströmmottagningen presenterar den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) för barn och ungdomar där Lundströmmottagningen är en del i en vårdkedja avseende denna vård för barn och unga upp till 18 år. Hon kommer även att kort redogöra för Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet för vård av barn och ungdomar med könsdysfori samt ge en sammanfattande beskrivning av de kliniska erfarenheter barnteamet på Lundströmmottagningen gjort sedan starten 2016.

20 september: Queera livsloppsperspektiv - sexuell hälsa, rättigheter och njutning

Suzann Larsdotter är socionom, auktoriserad specialist i klinisk sexolog och terapeut
som under många år haft en fokus på åldrande och hbtq. Suzann kommer att prata om att det finns ofta heteronormativa förväntningar på hur vi ska leva våra liv, i relation till könsidentitet och/eller sexualitet. Vad händer när personer bryter mot dessa och skapar queera livslopp? Vad behöver vi som professionella tänka på för att kunna skapa ett professionellt bemötande och förhållningssätt?

27 september: Ny digital hbtq-diplomering

Tanya Charif är utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och arbetat med att ta fram den nya digitala hbtq-diplomeringen. Hbtq diplomeringen stöttar hälso- och sjukvården i arbetet med att skapa en likvärdig vård oavsett kön och sexualitet. I detta seminarium får ni information om hbtq-diplomeringens upplägg, innehåll och förutsättningar för genomförande. Ni ges också möjlighet ställa frågor.

Välkommen med din anmälan!

Har du frågor om Forum sexuell hälsa, kontakta:

malin.askhamre@vgregion.se
anna.skoglund@vgregion.se
my.opperdoes@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-06-01 13:55