Forum sexuell hälsa

Forum sexuell hälsa är utbildningstillfällen inom SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för dig som arbetar med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.

Forum sexuell hälsa anordnas några gånger varje år av Kunskapscentrum för sexuell hälsa och kan ha formen av föreläsning, seminarium eller workshop. Det är alltid kostnadsfritt.

Forum sexuell hälsa – tema hiv/sti och smittspårning

Tid: 16 april, kl. 09:00-11:30
Plats: Digitalt
Anmälan: Forum sexuell hälsa (vgregion.se)

Program

9:00-10:00 Hiv och gonorré ur ett smittskyddsperspektiv

Jan Krut, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland

10:00-10:15 Paus

10:15-11:00 Smittspårning tips och trix

Sofia Wickstrand Linhem, barnmorska SRHR-buss, Västra Götalandsregionen

11:00-11:10 paus

11:10-11:30 Presentation webbutbildning

Kunskapscentrum för sexuell hälsa presenterar webbutbildning om hiv/sti och smittspårning samt senaste nytt från verksamheten

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till arrangörerna:
malin.askhamre@vgregion.se
fatou.sonko@vgregion.se
anna.skoglund@vgregion.se
my.opperdoes@vgregion.se

Forum sexuell hälsa: tema hbtqi

I september 2023 hade Forum sexuell hälsa fyra digitala lunchseminarier på tema hbtqi. Välkommen att ta del av alla de inspelade forumen nedan!

Innehåll seminarier:

Förlossningsrädsla och förlossningstrauma hos hbtq-personer

Anna Malmquist är docent i socialpsykologi vid Linköpings universitet och forskar om hbtq-personers upplevelser i samband med graviditet och barnafödande. I föreläsningen pratar Anna om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer som väntar barn och den ökade risken för förlossningsrädsla. Anna pratar också om hur minoritetsstress påverkar hbtq-personer i samband med att förlossningskomplikationer uppstår.

Regional medicinsk riktlinje könsinkongruens och könsdysfori för barn och ungdomar

Mia Mark, enhetschef på Lundströmmottagningen presenterar den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR) för barn och ungdomar där Lundströmmottagningen är en del i en vårdkedja avseende denna vård för barn och unga upp till 18 år. Hon redogör även kort för Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet för vård av barn och ungdomar med könsdysfori samt ger en sammanfattande beskrivning av de kliniska erfarenheter barnteamet på Lundströmmottagningen gjort sedan starten 2016.

Queera livsloppsperspektiv - sexuell hälsa, rättigheter och njutning

Suzann Larsdotter är socionom, auktoriserad specialist i klinisk sexolog och terapeut som under många år haft en fokus på åldrande och hbtq. Suzann pratar om att det ofta finns heteronormativa förväntningar på hur vi ska leva våra liv, i relation till könsidentitet och/eller sexualitet. Vad händer när personer bryter mot dessa och skapar queera livslopp? Vad behöver vi som professionella tänka på för att kunna skapa ett professionellt bemötande och förhållningssätt?

Ny digital hbtq-diplomering

Tanya Charif är utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa och arbetat med att ta fram den nya digitala hbtq-diplomeringen, som är helt kostnadsfri. Hbtq-diplomeringen stöttar hälso- och sjukvården i arbetet med att skapa en likvärdig vård oavsett kön och sexualitet. I detta seminarium får ni information om hbtq-diplomeringens upplägg, innehåll och förutsättningar för genomförande.

De inspelade utbildningstillfällena hittar du i Lärportalen: Utbildning: Forum sexuell hälsa - Sex i september (vgregion.se)
OBS: För att ta del av utbildningen måste du logga in på Lärportalen. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

Har du frågor om Forum sexuell hälsa, kontakta:

malin.askhamre@vgregion.se
anna.skoglund@vgregion.se
my.opperdoes@vgregion.se