Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forum sexuell hälsa

Forum sexuell hälsa är utbildningstillfällen inom SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för dig som arbetar med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.

Forum sexuell hälsa anordnas några gånger varje år av Kunskapscentrum för sexuell hälsa och kan ha formen av föreläsning, seminarium eller workshop. Det är alltid kostnadsfritt.

Forum sexuell hälsa – tema mens

Tid: Fredag 12 maj, kl. 9.00-16.00
Plats: Göteborg, Bergslagsbanan Stationshuset konferens, samt digital livesändning.
Anmälan till att delta på plats: Forum sexuell hälsa: tema mens PÅ PLATS - Regionkalendern (vgregion.se)
Anmälan till att delta digitalt: Forum sexuell hälsa: tema mens. DIGITALT - Regionkalendern (vgregion.se)

Program

09:00 – 09:10 Välkomna och inledning

Dagens värdar från KSH hälsar välkomna.

09:10 – 09:30 Vad ÄR ens mens?

Sofia Wickstrand Linhem är barnmorska i SRHR-bussen och introducerar dagen med att gå igenom menstruationscykeln.

09:30 – 10:15 Menssmuts och menstabun i vår samtid

Josefin Persdotter är doktor i sociologi och en av Sveriges mest framträdande mensaktivister. Med hjälp av kritiska sociologiska perspektiv på dels idéer om renlighet och hygien, och dels de medicinska vetenskaperna lyfter Persdotter nya möjligheter att förstå, hantera, och relatera till menstruation.

10:15 –10:45 Fika

10:45 – 11:15 Menskompetens – menskunskap för alla!

Sanna Vanno är projektledare på MENSEN – forum för menstruation. I puberteten får barn och unga med snippa sin första mens. Med den kommer massor av frågor och funderingar som vuxna i barnens omgivning behöver kunna hantera. Med menskompetens kan vi öka kunskapen och därmed skapa trygghet hos alla barn.

11:15 – 12:00 Vägen in i klimakteriet

Anna Wängborg är barnmorska och doktorand med en master i global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med avstamp från mensforskning i Norden belyser Anna en menstruerande persons väg in i klimakteriet.

12:00 – 13:00 Lunch (på egen hand)

13:00 – 13:45 Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)

Elias Eriksson är farmakolog verksam vid Sahlgrenska Akademin. Eriksson och medarbetare har sedan länge intresserat sig för samspelet mellan könshormoner och hjärnans signalämnen och var de första att påvisa den snabbt insättande effekten av SSRI-medel vid PMDS.

13:45 - 14:30 Att förstå endometrios och hur det kan påverka hälsan

Åsa Österlund leg. fysioterapeut och KBT-terapeut, specialist i smärta och
smärtrehabilitering. Åsa arbetar på Capio Lundby specialistsjukhus i Göteborg. Föreläsningen ger en ökad förståelse för endometrios och hur den påverkar kroppen, sexlivet och vardagen. Åsa går också igenom olika
behandlingsmöjligheter utifrån ett biopsykosocialt perspektiv.

14:30 – 14:50 Fika

14:50 – 15:35 Mäns mens – en reflektion kring livmoderbärande män

Mats Holmberg, endokrinolog och androlog, ANOVA, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm. Föreläsningen kretsar kring mens och fertilitet hos maskulint identifierade livmoderbärare med en möjlig avstickare till det manliga klimakteriet

15:45 – 16:00 Avslutning

Gemensam summering av dagen.

Välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till arrangörerna:
malin.askhamre@vgregion.se
anders.nilsson@vgregion.se
anna.skoglund@vgregion.se
my.opperdoes@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-01-20 15:16