Om Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Vi är Västra Götalandsregionens enhet för SRHR, det vill säga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi arbetar för att alla invånare i VGR ska få tillgång till sina sexuella och reproduktiva fri- och rättigheter, den vård de behöver samt få tillräcklig kunskap för att kunna göra informerade val om sin egen kropp och reproduktion.

Vårt uppdrag är att stötta andra verksamheter att följa regionens antagna SRHR-strategi, som utgår från följande:

  • SRHR är en del av den allmänna hälsan.
  • God och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa för alla.
  • Rätten till kunskap, information, vård och service.

Detta gör vi genom verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. KSH leder också regionens fyra sexuell hälsa-nätverk. 

Kontakta oss om vilket stöd vi kan erbjuda din verksamhet