Material

Här har vi samlat material som Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram, som informationsbroschyrer, mallar, rapporter och handböcker.

Bildstöd 

Illustratrioner av bildstöd för SRHR och hbtq

Tillsammans med DART har vi tagit fram två bildstödsknippor med information om SRHR och hbtq, som finns på flera olika språk. Hos DART kan du också hitta fler bildstöd inom området SRHR.

SRHR-knippa
Hbtq-knippa
Bildstöd i vården

Gå bara om du absolut måste

Framsidan av rapporten

Rapporten "Gå bara om du absolut måste" undersöker transpersoners upplevelser av primärvården i Västra Götaland.

”Gå bara om du absolut måste"

Hur gör jag?

Broschyrframsida med texten

Ett metodmaterial för sex- och samlevnadsarbetet på SFI-skolan framtaget från projektet SRHR på SFI. 
Beställ metodmaterialet på srhr.se

Kondom-måttband

Foto kondommåttband

Kondommåttbandet, som passar in i arbetet med kondomerior, finns att beställa på VGR:s Marknadsplatsen – artikelnummer VGR16329.

PrEP Fakta

Förstasidan av broschyr i lila med en hand som håller ett piller, och med texten PrEP fakta, illustration

En broschyr som vänder sig både till PrEP-användare och hälso- och sjukvårdspersonal.
PrEP Fakta
PrEP Fakta - Engelska

SEXIT

Framsida handbok SEXIT

Här finns en handbok, frågeformulär, väntrumsaffisch samt bild- och språkstöd för samtalsverktyget SEXIT. Materialet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med unga. 

Material SEXIT

Sexualitet och demens

Framsidan för kunskapsstödet med texten

Ett kunskapsstöd för vård- och omsorgspersonal som möter personer med demenssjukdom.
Sexualitet och demenssjukdom
Beställ hos svenskt demenscentrum

Sexuell hälsa – metodbok

Omslag metodboken Sexuell hälsa - en del av den allmänna hälsan, med VGR:s visuelle profil kvadrater med ett rundat hörn i mönster i blått, rosa och grått

Metodbok i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR,
för hälso- och sjukvårdspersonal.

Sexuell hälsa – en del av den allmänna hälsan (pdf)

Finns att beställa i tryckt format från Marknadsplatsen – artikelnummer VGR17964

Sexuell hälsa i vårdmötet film

Framsida på diskussionsmaterial med texten

Diskussionsmaterial till filmer om att inkludera sexuell hälsa i hälso- och sjukvården. Länkar till filmerna finns i materialet.

Sexuell hälsa - diskussionsmaterial till filmer om SRHR i vårdmötet - enkelsidig (pdf)

Sexuell hälsa - diskussionsmaterial till filmer om SRHR i vårdmötet - uppslag (pdf)

SRHR på HVB

Framsidan av metodbok med texten SRHR på HVB. Illustrationer av flera personer.

En metodbok för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på hem för vård och boende. 
SRHR på HVB 

STI: mall för provtagning

Provtagningsmall STI

En guide för korrekt STI-provtagning och ett praktiskt stöd till provtagare. 
STI-provtagningsmall 2022

 

Stödmaterial för samtal om sexuell hälsa

Framsida stödmaterial sexuell hälsa

Här finns stödmaterial för samtal om sexuell hälsa samt en affisch. Materialet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som vill öppna upp för samtal om sexuell hälsa. 

Stödmaterial för samtal om sexuell hälsa

Säker säkrare säkrast

Framsidan av handboken med texten säker säkrare säkrast

En handbok som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som jobbar med säkrare sex-samtal.

Säker säkrare säkrast – samtal om säkrare sex och riskreducerande handlingar

Ta cellprov – det räddar liv

Illustration pratbubblor med texten Ta hand om dig och Ta Cellprov

Här har vi samlat kommunikationsmaterial om vikten av att lämna regelbundna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen.

Material om cellprov