Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning

Allt fler mottagningar använder ett lust- och njutningsorienterat fokus i sina kondomsamtal. På den här utbildningen lär vi oss grunderna bakom detta perspektiv.

Ett vanligt misstag har varit att prata om kondomen med ett problemfokus. På utbildningen skiftar vi fokus och lär oss hur vi lyfter fram kondomens alla positiva egenskaper i kondomsamtalet. Genom att flytta fokus till kondomens lust- och njutningshöjande egenskaper vill vi motivera patienter till ökad kondomanvändning.

För vem: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kondområdgivning.

Utbildningen innehåller:

• Kondomskola: vi lär oss mer om kondomer, vagianala kondomer, slicklappar och glidmedel.
• Utformning av kondomeria
• Praktisk genomgång av kondomsamtal
• Färdighetsträning och reflektion, ”hands-on”!

Aktuella utbildningar: