Utbildningar i andrologi

Andrologi beskrivs som läran om mannen som biologisk varelse där mannens specifika sjukdomstillstånd står i fokus, inte minst sådana som rör mannens hormonproduktion, könsorgan och sexuella funktion.

Det innebär bland annat behandling av sjukdomstillstånd i genitalier, sexuella funktioner, fertilitetsproblematik och hormonella obalanser.

Andrologi är idag ingen egen medicinsk specialitet i Sverige. För att öka den andrologiska kompetensen inom hälso- och sjukvården arrangerar KSH utbildningar i andrologi. När vi arbetar med andrologi inkluderar vi även transpersoner som har behov av andrologisk kompetens.

Andrologi bas

Andrologi bas är en heldagsutbildning i praktisk andrologi. Här går vi igenom grunderna i sexualanatomi-/fysiologi, de vanligaste genitala problemen hos personer med penis och pung och hur du genomför en undersökning. 

Utbildningen vänder sig dig som i ditt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung eller får frågor av andrologisk karaktär.

Aktuella utbildningstillfällen:

Andrologi bas

Tid: Torsdag 18 april, kl 09:00-15:30
Plats: Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Kungsgatan 11, vån 5, Göteborg.
Anmälan: Utbildningen hittar du i Lärportalen Andrologi bas (vgregion.se)
Observera: För att ta del av utbildningen måste du logga in. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

Välkommen!