SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Samtal mellan en patient och en vårdanställd, illustration

SEXIT är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

SEXIT består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga.

Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar, men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget.

SEXIT har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

Forskning

SEXIT är också ett forskningsområde där det inom KSH pågår två olika forskningsprojekt, dels inom elevhälsan och dels en anpassning för vuxna. Läs mer om forskningen kring SEXIT.

Vill ni börja med SEXIT?

Vi rekommenderar att alla som ska arbeta med SEXIT går vår endagsutbildning, som är kostnadsfri för alla verksamheter i VGR. Alla som går utbildningen får SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf.

Svaren på de vanligaste frågorna om SEXIT.

Ladda ner material för SEXIT

Du som vill ha ytterligare information eller vill boka utbildning för din mottagning, kontakta Per Andreas Persson, utvecklingsledare KSH: per.a.persson@vgregion.se

SEXIT Online

SEXIT kan besvaras digitalt av besökaren genom tjänsterna 1177 formulärhantering och 1177 stöd och behandling, eller direkt i appen för digitala vårdmöten. Tjänsterna är tillgängliga för alla mottagningar som är anslutna. För mer information kontakta Sofia Hammarström, utvecklingsledare KSH: sofia.hammarstrom@vgregion.se

SEXIT i elevhälsan

Arbetar du i elevhälsan och är intresserad av att börja med SEXIT? På SRHR.se hittar du mer information om metoden, utbildning, material och nätverk: SEXIT - Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Kommande utbildningar

Utbildningarna hittar du i Lärportalen SEXIT (vgregion.se)
Observera: För att ta del av utbildningen måste du logga in. Om du inte är anställd i VGR behöver du skapa ett konto vid inloggning.

SEXIT nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut  två gånger per år.

Anmäl dig till SEXIT nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev #10
SEXIT nyhetsbrev #8
SEXIT nyhetsbrev #7