Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hbtq-diplomering

Hbtq-diplomering är Västra Götalandsregionens utbildning för att arbeta normmedvetet utifrån kön och sexualitet.

Varför hbtq-diplomering?

Vi har alla rätt till god vård och god arbetsmiljö. Samhälleliga strukturer påverkar hälsan på individnivå –  normer som finns i samhället återfinns också i våra vårdverksamheter vilket påverkar såväl patienter som medarbetare. Forskning visar att människor som bryter mot normer om kön och sexualitet, hbtq-personer, som grupp mår sämre och har större behov av vård än befolkningen i övrigt. Samtidigt söker den här gruppen vård i lägre utsträckning.

Hbtq-diplomeringens syfte är att stärka och förbättra medarbetares kunskap och färdigheter för att kunna arbeta mer inkluderande. På det här sättet möjliggör vi en god och likvärdig vård för alla patienter och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Det här arbetet bidrar till att nå Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030: Mål för social hållbarhet 2030 (vgregion.se)

Utbildningen har fokus på normer kring kön och sexualitet, heteronormativitet och dess påverkan på hälsan och vilka konsekvenser det kan få att bryta mot normer. En viktig del är att se när vi i hälso- och sjukvården är en del av de strukturer som begränsar människors livsvillkor och förstå hur vi kan påverka.

Vad består diplomeringen av?

Hbtq-diplomeringen är helt digital och består av två delar:

  1. Hbtq-diplomering – individuell
    Den första delen är en utbildning i normer om kön och sexualitet, som genomförs på egen hand, där fokus ligger på kunskapshöjning och färdighetsträning.
  2. Hbtq-diplomering – verksamhet
    Den andra delen består av ett verksamhetsgemensamt utvecklingsarbete som ska leda fram till en handlingsplan. Varje verksamhet ansvarar och leder sin egen hbtq-diplomeringsprocess. I Lärportalen finns material, metoder, filmer och workshops som kan vara till stöd och hjälp för er.

Vem kan genomföra hbtq-diplomering?

En hbtq-diplomering kan genomföras av alla vårdverksamheter, behandlande och administrativa, som tillhör Västra Götalandsregionen organisatoriskt, antingen i form av egen verksamhet eller i form av verksamheter som ingår i vårdvalet. Från och med 2023 är alla moment i hbtq-diplomeringen kostnadsfria!

Har du frågor om hbtq-diplomeringen - mejla hbtq-diplomering@vgregion.se

Illustration av en hand som kryssar i ett formulär med blå penna

Så går hbtq-diplomering till

Funderar din verksamhet på att hbtq-diplomera er? Här läser du mer om hur både den individuella diplomeringen och verksamhetens arbete med hbtq-diplomering går till.

Illustration, symbolen för hbtq-diplomering bestående av tre hexagoner som byggs upp av trianglar i olika färger

Catch up hbtq-diplomering

Du som arbetar i en redan hbtq-diplomerad verksamhet och behöver gå en catch up-utbildning, ska numer gå Hbtq-diplomering – individuell. Denna ersätter den tidigare catch up-diplomeringen.

Aktuella datum för seminarier

Hbtq-diplomering – individuell avslutas med ett seminarium. Välj själv när det passar dig att gå. Detta gäller även så kallad catch up-utbildning, det vill säga när du arbetar i en redan hbtq-diplomerad verksamhet.

Datum och tid:

31 augusti, kl. 10:00-12:00

12 september, kl. 13:00-15:00

26 september, kl. 13:30-15:30

10 oktober, kl. 13:00-15:00

26 oktober, kl. 10:00-12:00

7 november, kl. 13:00-15:00

28 november, kl. 13:30-15:30

5 december, kl. 13:30-15:00

Anmälan

Du anmäler dig till seminariet i Lärportalen: Hbtq-diplomering - Individuell (vgregion.se)

Senast uppdaterad: 2023-08-25 12:07