Så bokar du SRHR-tolk

Pratbubblor i blått och orange, illustration

SRHR-utbildade tolkar har grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i frågor och situationer som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

En SRHR-tolk har utbildning i ämnesområden som exempelvis normer och hbtq, våld i nära relationer, hiv och STI och genitaliers anatomi. Tolken har kompetens om hur ord och begrepp i särskilt laddade eller tabubelagda situationer kan tolkas på bästa sätt för att säkerställa tolkkvaliteten och bidra till trygghet för både patienten och vårdgivaren.

Genom att boka en SRHR-tolk stärks patientens tillgång till SRHR.

När ska du boka en SRHR-tolk?

Sexuell hälsa är en del av den allmänna hälsan. Varje vårdmöte är en möjlighet att prata om SRHR-frågor. Även när vårdmötet till exempel avser ett nageltrång, så kan det vara relevant att fråga om våldsutsatthet eller om allmäntillståndet, där sexuell hälsa är en del. Därför kan det vara bra att i så stor utsträckning som möjligt boka en SRHR-utbildad tolk.

Däremot ska du alltid boka en SRHR-tolk till de vårdmöten som tydligt avser SRHR, till exempel vid:

  • gynekologiska och andrologiska undersökningar
  • klimakteriefrågor
  • relationsrådgivning
  • preventivmedelsrådgivning
  • sexualitet och sexuell funktion
  • läkemedelsförskrivning som påverkar sexuell funktion etc.

Så här bokar du en SRHR-tolk

Ring Tolkförmedling Väst och uppge att du behöver en SRHR-tolk. Telefon: 0770-81 30 00

Du kan också boka SRHR-tolk via webbokningen på Tolkförmedling Västs hemsida: Tolkförmedling Väst (tolkformedlingvast.se) Välj "Beställ tolk" och logga in. När du fyllt i önskad tid och språk i bokningsformuläret - tryck på "+ Lägg till krav". Under "Speciell kompetens" kan du sedan välja utbildning i SRHR.