Restinformation Glycophos konc.inf vätska, lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Vätskor och nutrition
Senast uppdaterat 2024-04-10 Dispensförpackningar ej längre tillgängliga
2023-12-20

Läkemedel

Glycophos, konc till inf-vätska, lösning 20x20ml, ampull
Vnr: 054071

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2024-05-02

Alternativ

Licensalternativ:

Natriumglycerophosphat 306,1MG/ML, koncentrat till infusion, 20 x 20 ml, Fresenius Kabi Deutschland, Tyskland
Se produktresumé
Vnr: 847283
Pris: ca 1900:-
Ledtid: ca 14 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. 

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se