Restinformation Integrilin 0,75mg/ml och 2mg/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Hjärta Kärl
Senast uppdaterat

2023-11-10 Nya licensalternativ tillgängliga
2023-10-31 Licensalternativ restnoterar, nya eftersöks
2023-10-18 Licensalternativ upplagt

Läkemedel

Integrilin 0,75mg/ml, 100ml Infusionsflaska
Vnr: 136093

Integrillin 2mg/ml, 10ml Injektionsflaska
Vnr: 136101 

Orsak

Båda styrkorna utgår från svenska marknaden

Information från Hjärta-kärl

Förutom nedanstående licensalternativ kan Aggrastat 50mikrogram/ml utgöra alternativ, kontakta förskrivare för bedömning.

Alternativ

Tillgängliga licensalternativ:

Eptifibatide 20mg/10ml injection, 10ml vial
MAH: AuroMedics Pharma LLC, USA
Se produktresumé
Pris: ca 2000 kr
Varunummer: 747354
Ledtid: ca 8-10 dagar (kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL.)

Produkt: Eptifibatide 75mg/100 ml injection, 100 ml vial
MAH: AuroMedics Pharma LLC, USA
Se produktresumé
Pris: ca 4000 kr
Varunummer: 747373
Ledtid: ca 8-10 dagar (kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL.)

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. Nedan Licensalternativ restnoterar

Integrilin 75mg/100ml injection (100ml vial)
MAH: GlaxoSmithKline AG,Schweiz
Se produktresumé
Pris: ca 2900 kr
Varunummer:747372
Ledtid: ca 8-10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL.

Integrilin 20mg/10ml injection (10ml vial)
MAH: GlaxoSmithKline AG,Schweiz
Se produktresumé
Pris: ca 1900 kr
Varunummer: 747370
Ledtid: ca 8-10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL.
 

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. 

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se