SRHR-nytt

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.