FaR, Fysisk aktivitet på recept

Här finns information om hur du som är medarbetare med hälso- och sjukvårdslegitimation kan använda metoden FaR (fysisk aktivitet på recept) i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Vad är FaR (fysisk aktivitet på recept)?

  • FaR är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet i sjukdomsprevention eller sjukdomsbehandling.

  • FaR kan erbjudas som ett alternativ eller komplement till farmakologisk behandling.

  • FaR består av ett individuellt rådgivande samtal, individanpassad skriftlig ordination och individanpassad uppföljning.

  • Alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR.

FaR ordinationsblankett och dokumentation i journalen

FaR ordinationsblankett

Det finns en ordinationsblankett för vuxna och en ordinationsblankett för unga. Ordinationsblanketten för unga innehåller förtydligande och förklarande delar och kan användas till både unga och vuxna som kan ha nytta av denna struktur. 

Om du inte hittar ordinationsblanketterna i journalsystemet så kan du ladda ned dem som ifyllbara pdf:er:
FaR ordinationsblankett vuxna (pdf)
FaR ordinationsblankett unga (pdf)

Läs manualen för mer information om hur du fyller i ordinationsblanketten:
Manual, FaR ordinationsblankett vuxna (pdf)
Manual, FaR ordinationsblankett unga (pdf)

Det finns även en engelsk variant av ordinationsblanketten för vuxna som ifyllbar pdf:
FaR ordinationsblankett engelska (pdf)

Var hittar jag FaR i journalen?

Du hittar FaR ordinationsblankett i ditt journalsystem. Det kan finnas på olika platser i olika system:
Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR
Webdoc: Blanketter --> FaR
Melior: Korr/intyg --> FaR
PMO: Dokument --> Ny --> FaR

KVÅ-kodning

Dessa koder gäller vid samtal om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR:
DV132   Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
DV200   Utfärdande av FaR
AW005  Uppföljning av FaR


FaR-rutin

Här kan du läsa exempel på olika delar som kan ingå i en lokal FaR-rutin, som inspiration till att skapa en egen FaR-rutin för er enhet.

FaR-filmen

Här kan du följa med på en resa där ett FaR (Fysisk aktivitet på Recept) leder till en stor förändring i en ung tjejs liv.

Filmer: så fyller du i ett FaR

Här kan du se två filmer med exempel på hur ett recept på fysisk aktivitet kan fyllas i.

Ett samtal mellan en distriktssköterska och patient:

 

Ett samtal mellan en skolsköterska och elev ihop med vårdnadshavare: