Hänvisa patienter vidare

Har du patienter, klienter, brukare eller elever som behöver stöd för att komma igång med fysisk aktivitet? Här finns tips på vart du kan hänvisa dem vidare för stöd kring fysisk aktivitet.

Rörelseguiden

På Rörelseguiden kan patienter i Västra Götaland hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd. Syftet är att göra det enklare att hitta rätt aktivitet.

FaR-mottagning online

För patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) och önskar mer stöd och vägledning finns FaR-mottagning online. Patienten får träffa en fysioterapeut digitalt via videobesök och får personlig vägledning med råd, motivation och instruktioner för att hitta en hållbar aktivitetsnivå. Stödet är kostnadsfritt.

Hälsocoach online

Hälsocoach online arbetar med individuella samtal gällande levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobak. Det är en kostnadsfri tjänst för alla invånare från 16 år i Västra Götaland. Hälsocoacherna är utbildade hälsovetare.

Rehabmottagning

Har patienten behov av fysiskt stöd av en fysioterapeut utifrån sitt sjukdomstillstånd kan patienten ta kontakt med fysioterapeut på en rehabmottagning.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan patienter läsa mer om varför man bör röra på sig, hur mycket man bör röra på sig och få tips för att komma i gång med fysisk aktivitet. Här finns även information om fysisk aktivitet på recept (FaR) .