Nätverk

Här kan du läsa om FaR-nätverk som finns inom hälso- och sjukvården.

Klicka på den typ av enhet som du arbetar på nedan för mer information om nätverk och FaR-stöd inom ditt område. 

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Det finns ett regionalt FaR-nätverk för FaR-samordnare på sjukhus.
För information om FaR-nätverket kontakta:
Helen Sundberg, processledare Hälsofrämjande sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, e-post: helen.sundberg@vgregion.se


Vårdcentraler

Vårdcentralerna i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på en vårdcentral kan vända dig till någon av kontaktpersonerna på Centrum för fysisk aktivitet:

Elin Laurila, leg fysioterapeut, elin.laurila@vgregion.se
Karin Valle Bordes, leg sjukgymnast, karin.valle_bordes@vgregion.se 


Rehabmottagningar

Rehabmottagningarna i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på en rehabmottagning kan vända dig till kontaktperson på Centrum för fysisk aktivitet:

Camilla Bylin-Ottehall, leg fysioterapeut, camilla.bylin_ottehall@vgregion.se


Barnmorskemottagningar

Barnmorskemottagningarna i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på barnmorskemottagning kan vända dig till Centrum för fysisk aktivitet på mail: rh.cffa@vgregion.se


Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningarna i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på ungdomsmottagning kan vända dig till kontaktperson på Centrum för fysisk aktivitet:
Emma Henning, leg. fysioterapeut, e-post: emma.henning@vgregion.se


Elevhälsan

Elevhälsan i Västra Götaland erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar inom elevhälsa kan vända dig till kontaktperson på Centrum för fysisk aktivitet:
Anna Orwallius, leg. fysioterapeut, e-post: anna.orwallius@vgregion.se


Barnavårdscentral

Barnavårdscentraler i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på BVC kan vända dig till Centrum för fysisk aktivitet på mail: rh.cffa@vgregion.se


Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin i VGR erbjuds stöd av Centrum för fysisk aktivitet. Du som arbetar på barn- och ungdomsmedicin kan vända dig till kontaktperson på Centrum för fysisk aktivitet:
Charlotte Boman, leg fysioterapeut, e-post: charlotte.boman@vgregion.se


Nationella FaR-nätverk

Vuxna

HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) samordnar ett nationellt nätverk för fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Vid frågor om nätverket, kontakta någon av representanter från Västra Götalandsregionen:

Stefan Lundqvist, leg. fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet.
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se 

Helen Sundberg, leg. fysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhus.
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Barn och ungdomar

Det finns även ett nationellt nätverk för fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept) gällande barn och ungdomar. Vid frågor om nätverket, kontakta representant från Västra Götalandsregionen:

Anna Orwallius, leg. fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet.
E-post: anna.orwallius@vgregion.se.