Fysisk aktivitet

Här kan du hitta information och stöd om hur du kan använda fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Riktlinjer

Här finns riktlinjer för hur du som medarbetare inom hälso- och sjukvården kan arbeta med fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Här finns information om hur du som medarbetare med hälso- och sjukvårdslegitimation kan använda metoden FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Material

Här hittar du material om fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Det finns både material att dela ut till patienter och material som stöd för dig inom hälso- och sjukvården.

Utbildning

Här hittar du utbildningar om fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Nyhetsbrev

Här hittar du nyhetsbreven FaR-nytt och Barn och unga som ges ut av Centrum för fysisk aktivitet.

Forskning

Här hittar du forskning om FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i Västra Götalandsregionen.

Nätverk

Här hittar du de FaR-nätverk som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Statistik

Här kan du följa statistiken över arbetet med fysisk aktivitet och FaR på vårdcentraler och rehabmottagningar inom Vårdval VGR.

FaR-implementering med ekonomiskt stöd

Nu finns möjlighet att under 2024 få ekonomiskt stöd för att implementera arbetet med FaR. Alla enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval rehab kan söka stödet. Medlen är begränsade och principen ”först till kvarn” gäller. Klicka här för att ansöka.

Kontakt

Centrum för fysisk aktivitet
Centrum för fysisk aktivitet är ett regionalt kunskapscentrum för fysisk aktivitet med uppdrag att utgöra en utbildande, kunskapshöjande, metodstödjande funktion, samt att stödja samverkan och medverka i regionalt och nationellt utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet.

Vid frågor om fysisk aktivitet och FaR kan du kontakta Centrum för fysisk aktivitet på mail: rh.cffa@vgregion.se

Sofia Nankler
Verksamhetschef Centrum för fysisk aktivitet
E-post: sofia.nankler@vgregion.se 
Telefon: 070-082 41 79