Support

Här finns information för dig som ska börja använda CIMA-appen om hur du kommer igång och vilket stöd du kan få i olika faser. Längst ner på sidan hittar du en guide över vanliga åtgärder om CIMA-appen inte fungerar.

Innan uppstart

 • Privata vårdcentraler ska ha en utsedd kontaktperson som är insatt i hur CIMA-appen fungerar.
 • Privata vårdcentraler ska ha en IT-leverantör som ser till att anslutning till CIMA via Sjunet fungerar.

Vid uppstart

Kontakta CIMA Förvaltning VGR för att komma igång. CIMA Förvaltning VGR hjälper då till med följande:

 • skickar ut information, utbildningsmaterial samt ansökningsformulär
 • skapar en avdelning i Picsara
 • lägger upp användare i Picsara för att kunna parkoppla mobiltelefon till CIMA
 • parkopplar mobiltelefonerna via telefonmöte
 • kontrollerat nätverksaccess till rätt nätverk (att local och global proxy är grön och stöds)
 • svarar på frågor
 • parkopplar fler mobiltelefoner och/eller lägga upp fler användare efterhand

Kontakt med CIMA Förvaltning VGR: cima@vgregion.se

Vid problem eller supportfrågor

Användare vänder sig i första hand till vårdcentralens kontaktperson för CIMA som i sin tur samordnar användarfrågor och supportärenden till Cima Förvaltning VGR.

Kontaktperson för CIMA på vårdcentralen konsulterar först utbildningsmaterialet och kontaktar därefter vid behov Cima Förvaltning VGR via cima@vgregion.se.

Vanliga åtgärder om CIMA-appen inte fungerar

1. Kontrollera först att Local Proxy och Global Proxy är gröna:

 • Swipa höger, välj Inställningar
 • Klicka Kontrollera Global Proxy, klicka Kontrollera Local Proxy

2. Om Global Proxy eller Local Proxy är grå (inte grön):

 • Kontrollera att mobiltelefonen är kopplad mot rätt WiFi (som har koppling till sjunet)
 • Starta om CIMA-appen och kontrollera Proxy igen enl. punkt 1
 • Om Global eller Local Proxy fortfarande är grå, eller CIMA inte fungerar som förväntat, starta om hela mobiltelefonen och kontrollera sedan Proxy igen enl. punkt 1

Nätverksproblem

Om CIMA-appen fortfarande inte fungerar efter ovanstående felsökning, kan det vara relaterat till exempelvis nätverksproblem. Då görs följande felsökningar:

Saknas anslutning till Sjunet

Om Local Proxy är grå efter omstart av CIMA och telefon samt WiFi-kontroll, kan det bero på att det saknas anslutning till Sjunet. Detta kan verifieras genom nedanstående steg:

 • Kontrollera anslutningen till CIMA via Sjunet genom att surfa från den aktuella
  CIMA-mobiltelefonen till cima.vgregion.sjunet.org. Det räcker att bekräfta att
  inloggningssidan visas (ingen inloggning krävs).
 • Notera att om den privata VC har öppnat brandväggar kan detta även kontrolleras från en vanlig dator (Förutsatt att dator och mobiltelefon är på samma nätverk). Om VC inte kommer åt cima.vgregion.sjunet.org bör de kontakta sin lokala IT-avdelning/nätverksleverantör (här kan inte VGR eller OMDA hjälpa till).

Saknas anslutning till internet

Om Global Proxy fortfarande är grå efter omstart av CIMA och telefon, samt WiFi-kontroll:

 • Säkerställ att mobiltelefonen har internetaccess, genom att surfa till valfri sida på internet. Om internetaccess ej finns, kontaktas den lokala IT-avdelningen/nätverksleverantören.

Problemet kvarstår trots anslutning till Sjunet och internet

Om internetaccess är säkerställd och problemet fortfarande kvarstår kontakta cima@vgregion.se. Följande information behövs för att kunna anmäla ärendet vidare till OMDA Jira ServiceDesk:

 • beskrivning av felet
 • användarnamn
 • har det fungerat tidigare på samma telefon/användarnamn?
 • finns felet hos andra mobiler/användare?
 • kontaktuppgifter till CIMA ansvarig på VC; e-postadress, telefonnummer och när det passar bra att ringa
 • kontaktperson till VC IT-avdelning/nätverksleverantör för eventuell felsökning

I dessa fall kan hela servern vara nere, eller så saknas Global Proxy-licens. Kontrollera anslutningen till Global Proxy genom att surfa till https://public-registry.csamhealth.com/login. Om inloggningssidan visas, är Global Proxy uppe och fungerar. (Det är dock enbart OMDA-personal som har möjlighet att logga in)

Vid problem med PU-tjänsten

Om det i CIMA-appen inte fungerar att slå på personnummer görs följande:

 • Kontakta cima@vgregion.se
 • Cima Förvaltning VGR kontaktar då OMDA via Jira ServiceDesk vid behov.