Vårdbyggnaden tar form när stommen monteras

Lyftkranar på plats för att påbörja monteringen av stommen till sjukhusets nya vårdbyggnad.

Den södra delen av den nya vårdbyggnaden kommer nu så sakteliga att börja resa sig från marken – den här veckan påbörjades nämligen monteringen av stommen.

Stommen – dvs. väggbitar, pelare, balkar, bjälklagsbitar m.m. – kommer nu att levereras till byggarbetsplatsen för montering. Delarna, som är tillverkade på en fabrik i Uddevalla, kommer i den ordning de ska monteras:

– Under veckorna fram till semestern börjar vi med husets östra del, säger Jimmy Johansson, Skanskas projektchef för den nya vårdbyggnaden. Efter semestrarna fortsätter vi med de södra delarna av huset, innan vi kommer till de delar som ligger i anslutning till hus 2 och de delar som ligger in mot mitten.

Vid årsskiftet kommer så gott som hela stommen för den södra vårdbyggnaden att vara på plats. Nästa vår påbörjas samma procedur för den norra delen av vårdbyggnaden, vars stomme blir klar i slutet av 2018.

Vad väntar efter det att ni fått stommen för den södra vårdbyggnaden på plats?
– Då börjar vi med det vi kallar för ”tätt hus”, alltså taktäckning, att sätta in fönster, täta fläktrum och så vidare. Vi vill ha ett tätt hus så fort som möjligt så att vi därefter kan påbörja det invändiga arbetet.