Plan för planlösning

När vårdavdelningarna flyttat in i den nya vårdbyggnaden 2019/2020 ska de befintliga vårdavdelningarna byggas om till mottagningar och administrativa arbetsplatser för bl.a. läkare, verksamhetsledningar och sjukhusets vårdadministrativa enhet.

Under hösten har det pusslats intensivt för att placera ut de olika funktionerna i lokalerna. Vilka principer som ska styra placeringen diskuterades under två workshopar där ett antal medarbetare och chefer från de berörda klinikerna deltog. Arbetet resulterade i ett förslag som nu diskuteras på klinikerna. En planlösning väntas vara klar vid årsskiftet.