Södra vårdbyggnaden närmar sig avslutande provperiod

Den södra delen av Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad.

Om mindre än ett år kommer sjukhuset att kunna ta den ena av de två nya vårdbyggnaderna i bruk – men faktum är att bygg- och inredningsarbetet redan är inne på sluttampen i den södra byggnaden.

Den södra vårdbyggnaden börjar i dagarna dockas an till den befintliga sjukhusbyggnaden och det invändiga arbetet börjar bli alltmer klart. I januari räknar man med att de flesta arbeten – med montering av hyllor, beslag, strömbrytare och armaturer – ska vara klara, varpå det är dags att koppla på den permanenta strömmen. Inte långt därefter startar Skanska och dess underentreprenörer en provperiod:

– Byggnaden har många datastyrda system som måste fungera – värme, ventilation, låssystem, ljus, dörrar och mycket mer, säger Jimmy Johansson som är Skanskas projektchef för vårdbyggnaden. Innan sommaren kommer vi att ha startat upp och testat alla sådana system.

Efter provperioden följer ytterligare en s.k. samordnad provning tillsammans med underentreprenörer och Västfastigheter.

– Därefter kommer vi att ha ett utbildningspaket för Västfastigheters driftorganisation så att de får lära sig systemen och vet hur de ska sköta huset.

Samtliga väggar på plats i den norra vårdbyggnaden

Den norra vårdbyggnaden, som för bara ett par veckor sedan fick de sista väggarna på plats, håller nu på att tätas i takt med att tak, fönster och dörrar sätts in. Därefter följer samma procedur som med den södra vårdbyggnaden – man börjar nedifrån och arbetar sig upp genom våningsplanen med golvspackling, gipsväggar, osv.

Under våren kommer ytterligare ett antal arbeten att märkas av på sjukhustomten. Utanför avdelning 5 kommer man att gräva ett schakt för att kunna göra klart en kulvertdel med en vändplan ovanpå, och sydöst om köks- och restaurangbyggnaden kommer bygget av ett sopsugshus att påbörjas.