För besökare

Välkommen att besöka dina närstående på sjukhuset.

Besök av närstående är en viktig del i tillfrisknandet, därför uppmuntrar vi besök. Däremot ska du undvika att besöka sjukhuset om du själv är förkyld eller sjuk.

På patientrummen finns tillgång till handsprit. Använd gärna denna, så minskar vi smittorisken!

Besökstider

Varje vårdavdelning har besökstider. Kontrollera i förväg vilka besökstider som gäller på den avdelning du ska besöka – det finns angivet på respektive avdelnings sida.

Blommor och starka dofter

På flera av våra vårdavdelningar vill man inte att besökande har med sig blommor till patienterna, då det finns dem som får allergiska besvär av blommor. Många är också överkänsliga mot parfym och andra starka dofter. Vi är tacksamma om du som besökare tar hänsyn till detta.

Fotografering

På sjukhuset råder ett generellt förbud mot fotografering och filmning av hänsyn till patientsekretess samt närståendes, besökares och de anställdas integritet. Det är inte tillåtet att ta några fotografier eller filma utan medverkandes samtycke.

Tobak

Hela sjukhuset – både inomhus och utomhus – är ett tobaksfritt område. Utomhus finns tre rökkurer i vilka rökning är tillåten. Fråga gärna personalen om du vill veta var dessa är belägna.