Tillgänglighet för Kungälvs sjukhus webbplats

Kungälvs sjukhus/Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kungälvs sjukhus webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du meddela kommunikationsenheten att du behöver informationen i alternativt format. Du kan också skicka e-post till sv.kommunikationsenheten@vgregion.se.

Vi svarar normalt sett inom två dygn (vardagar).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta om att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

  • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
  • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
  • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
  • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
  • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
  • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
  • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.

Kända tekniska tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Gällande patientbroschyrer kan det förekomma att bilder saknar alternativtexter, att rubriker kan vara felformaterade samt att läsordningen inte alltid är optimal. Pdf:er kommer att ses över successivt och åtgärdas så långt det är möjligt.

I analyslistorna förekommer det att länktexter inte är tydligt formulerade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självutvärdering av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes i januari 2022.

Webbplatsen publicerades våren 2017.