Ledning och styrelse

Kungälvs sjukhus styrs ytterst av en styrelse (Styrelsen för sjukhusen i väster) bestående av förtroendevalda politiker.

Den dagliga verksamheten leds och organiseras emellertid av sjukhusdirektören, som är en opolitisk tjänsteman. Martin Rösman är sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster, i vilken Kungälvs sjukhus ingår.

Som stöd i sitt arbete har sjukhusdirektören en förvaltningsledning bestående av biträdande sjukhusdirektör, chefläkare, verksamhets- och stabschefer.