Hälsofrämjande sjukhus

Sjukhusen i väster är en hälsofrämjande sjukhusgrupp, vilket innebär att vi arbetar för att de boende i regionen ska ha en god hälsa och må bra. Kungälvs sjukhus och Sjukhusen i väster är med i nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS). Nätverket initierades av Världshälsoorganisationen 1991 och omfattar i dag drygt 800 sjukhus och vårdorganisationer i över 40 länder.

Såsom hälsofrämjande sjukhus arbetar Kungälvs sjukhus och Sjukhusen i väster med information och stödåtgärder där patientens egen uppfattning om sin hälsa och livskvalitet sätts i fokus. Sjukhuset ordnar också aktiviteter för att inspirera medarbetarna att satsa på sin hälsa.

Tobaksfritt sjukhus

Kungälvs sjukhus är sedan flera år ett tobaksfritt sjukhus. Sjukhusets café säljer inte tobak och ingen rökning är tillåten inne på sjukhuset eller på sjukhusområdet, med undantag för vissa utsedda platser utomhus.

Rökförbudet gäller alla – både medarbetare, patienter och besökare. Vi ber alla som besöker sjukhuset att respektera reglerna kring rökning. Vi vädjar särskilt om att du inte röker utanför sjukhusets entréer eftersom det finns patienter som måste passera och som blir sjukare av röken.

Tobaksfri operation

Den som ska genomgå en planerad operation på sjukhuset tillfrågas alltid om hen röker. Rökning i samband med operation medför större risk för försämrad sårläkning och komplikationer. Det lönar sig att göra ett rökstopp i god tid före operationen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Anpassad fysisk aktivitet kan påverka hälsan positivt vid en rad sjukdomstillstånd. Läkare och annan legitimerad personal kan därför skriva ut fysisk aktivitet på recept. Tillsammans med receptet kan du få en aktivitetsdagbok. På sjukhuset kan fysisk aktivitet på recept skrivas ut för bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, artros, KOL, långvarig smärta, yrsel, långvariga ryggbesvär och depression.

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många som kan stötta dig med att uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Levnadsvanemottagning Angered – Angereds närsjukhus

Du som bor i nordöstra Göteborg kan få stöd av levnadsvanemottagningen, som erbjuder hälsosamtal och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanetest 

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa. 

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.