Verksamheter och organisation

Kungälvs sjukhus är en del av Sjukhusen i väster, som utöver Kungälvs sjukhus består av Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus och Högsbo närsjukhus.

På Kungälvs sjukhus finns verksamheter för geriatrik, neurologi och rehabilitering, medicin, kirurgi och ortopedi, anestesi/operation/intensivvård, akutsjukvård, psykiatri, diagnostik och service. Sjukhuset ansvarar också för ambulanshelikoptern, vilken är en regiongemensam resurs.

Verksamheterna inom Sjukhusen i väster spänner över de fyra sjukhusen inom förvaltningen.