Anestesi, operation och intensivvård

Operationssjuksköterska

Kliniken ansvarar för akuta och planerade operationer, intensivvård, postoperativ- och dagkirurgisk vård.

På kliniken arbetar narkosläkare, olika specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård, narkos, intensivvård och ambulanssjukvård, undersköterskor och administrativ personal. Vi samarbetar med kirurger, ortopeder och medicinläkare från andra kliniker inom sjukhuset och med specialister utom sjukhuset.

På kliniken utförs ungefär 6500 operationer om året. På intensivvårdsavdelningen (IVA) ges intensivvård till cirka 600 patienter per år, kortare akutvård till 900 patienter per år och postoperativ vård.

Våra avdelningar och mottagningar

Verksamhetschef

Johan Kling
E-post: johan.kling@vgregion.se