Geriatrik, neurologi och rehabilitering

Geriatrik, neurologi och rehabilitering är inriktat på akut äldresjukvård, framför allt beträffande stroke och akuta ortopediska åkommor.

Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta och långvariga sjukdomstillstånd. Detta sker för patienter som är inneliggande såväl som vid vår mottagning. 

Kliniken täcker även behovet av fysioterapi, arbetsterapi, kuratorsverksamhet och logopedi vid sjukhusets verksamheter för kirurgi, ortopedi och medicin. Vid kliniken finns också  ljusbehandling för hudsjukdomar.