Sommarvikariat

Varje sommar söker vi vikarier till vår verksamhet, listan inför sommaren 2024 hittar du här. Kanske blir sommarjobbet 2024 starten på ditt arbetsliv inom specialistsjukvård!

Du som arbetar som vikarie på sommaren bidrar till att vi kan erbjuda en god och säker vård och du gör det möjligt för våra medarbetare att få ut sin efterlängtade sommarsemester.

Att sommarjobba hos oss ger dig möjlighet att utvecklas och att knyta framtida kontakter. 

Undersköterskor - en gemensam annons

Undersköterskor - Sommarvikariat Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus söker undersköterskor för sommaren 2024 inom medicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik, akutmottagning och intensivvård. Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål, men det är i huvudsak verksamhetens behov som styr var du blir placerad. 

Psykiatri

Psykiatrin på Kungälvs sjukhus består av heldygnsvårdsavdelningar, en psykiatrisk akutmottagning, psykiatriska öppenvårdsmottagningar, barnpsykiatriska mottagningar och subspecialiserade mottagningar.

Undersköterskor och skötare - sommarvikariat, psykiatri

 

Akutsjukvårdens sommarvikariat

Kungälvs sjukhus betjänar i dag runt 125 000 invånare. Akutmottagningen är en arbetsplats med stor variation som tar emot patienter inom sjukhusets somatiska specialiteter.

Akutmottagningen, Kungälvs sjukhus, söker sommarvikarierande sjuksköterskor.

Medicin

Verksamheten medicin på Kungälvs sjukhus består av tre vårdavdelningar samt en mottagningsenhet. Vårdavdelningarna ligger i den nya vårdbyggnaden. 

Sommarvikariat, sjuksköterska till medicinavdelning 

Geriatrik, neurologi och rehabilitering

Vi söker sjuksköterskor till sommarvikariat på vår stroke- och GOA-enhet
Under sommaren slår vi ihop våra två geriatriska avdelningar, stroke och geriatrisk ortopedisk akutvårdsavdelning (GOA), du kommer att träffa patienter med flera olika typer av diagnoser. 

Sommarvikariat i vårdplaneringsteamet
Som medarbetare i vårdplaneringsteamet kommer du att vara ett kunskapsstöd för in- och utskrivningsprocessen gentemot vårdavdelningar, arbeta med IT-tjänsten SAMSA samt samarbeta med kontakter i den regionala och kommunala primärvården.

Kirurgi och ortopedi

Sjuksköterskestudent? Nu har du möjlighet att prova ditt nya yrke hos oss!
Du får som sjuksköterskeassistent på avdelning 3 möjlighet att stärka dina kunskaper inför kommande yrke. Du arbetar i det direkta omvårdnadsarbetet samtidigt som du får träna på specifika sjuksköterskeuppgifter med stöd av kollega.

Är du läkarstudent och vill arbeta i patientnära arbete?
Du arbetar i patientnära arbetet på avdelning 3, vilket innebär att vara delaktig i planering, beslut och utförande av vårdåtgärder genom hela patientens vårdtid på avdelning.

Vi söker sommarvikarierande sjuksköterskor till avdelning 2

Sjuksköterskor till ortopedi- och kirurgiavdelning 3

Sjuksköterskestudent? Nu har du möjlighet att prova ditt nya yrke hos oss!
Du får som sjuksköterskeassistent på avdelning 2 möjlighet att stärka dina kunskaper inför kommande yrke. Du arbetar i det direkta omvårdnadsarbetet samtidigt som du får träna på specifika sjuksköterskeuppgifter med stöd av kollega.

Är du läkarstudent och vill arbeta i patientnära arbete?
Att arbeta som läkarstudent i patientnära arbete på avdelning 2 innebär att vara delaktig i planering, beslut och utförande av vårdåtgärder genom hela patientens vårdtid på avdelning. 

Webbaserad introduktion

Som ny medarbetare hos oss på Kungälvs sjukhus finns en webbaserad introduktion för dig att ta del av. När du börjar kommer du självklart även få en introduktion på den enhet där du ska arbeta.

Film - sök sommarvikariat hos oss

Filmens text

Vill du bli sommarvikarie i specialistvården?

Vill du bidra till en god och säker vård under sommaren?

Vill du utvecklas och knyta nya kontakter?

Sök sommarvikariat på något av Sjukhusen i västers sjukhus; Kungälvs sjukhus eller Alingsås lasarett.

Välkommen!