Havet och naturen sätter färg på vårdrummen

Vårdrummen i den södra vårdbyggnaden är nästintill klara, men en sak återstår – den konstnärliga utsmyckningen. I Marie Isakssons ateljé i Sjuntorp väntar just nu 70 verk på att sättas upp i rummen.

I de nya vårdbyggnaderna kommer det att finnas ett konstverk i varje patientrum. Totalt blir det 280 rum, och konstnären Marie Isaksson har i uppdrag att utforma konst till hälften av dem.

– Det var jätteroligt att få ett så stort uppdrag, men samtidigt lite skrajset, säger Marie Isaksson. Jag har inte haft så många offentliga uppdrag tidigare utan mest skapat verk som köpare gillat och sedan placerat i en viss lokal. Men det är faktiskt väldigt roligt att skapa verk till en plats som redan finns, i stället för tvärtom.

Efter att Marie tilldelats uppdraget ägnade hon de första månaderna åt att skissa motiven till samtliga rum. Varje avdelning är uppdelad i fyra teman, där Marie gör konsten till de rum som ligger inom havs- och naturtemat. Till varje grupp om sju rum gör hon ett större konstverk – bestående av tio, sammansatta emaljer – och sex mindre som lyfter fram detaljer från det större verket.

De två temana – havet och naturen – var en av orsakerna till att Marie bestämde sig för att söka uppdraget. Hon har sedan länge arbetat med att återspegla naturen i sin konst:

– Jag tror också att man inspireras av den miljö man har omkring sig, och här har jag naturen direkt utanför fönstret. Jag söker också ofta efter olika former, och naturen är full av dem!

Emalj – en passande teknik

Utöver att temat passade henne bra insåg hon att den teknik hon arbetar mycket med – emalj – skulle uppfylla beställarens krav på att verken både ska vara hållbara och lätta att hålla rena.

– Emaljen kan man både ta på och torka av om det skulle behövas. Det passade perfekt.

Att skapa ett emaljerat verk är en lång och bitvis tung arbetsprocess. Stålplåtarna som är grunden för verket ska först filas till så inga vassa kanter finns kvar. Därefter måste de rengöras noga så att fett och smuts försvinner – annars fäster inte emaljen.

När plåten är helt ren kan emaljlösningen sprutas på. Utifrån skisserna för respektive verk har Marie tillverkat schabloner som läggs på plåtarna så att färgen inte hamnar på fel ställen.

– Man kan bara spruta på en färg åt gången. När en färg är på plats får den torka över natten. Därefter kan jag försiktigt dra bort schablonen och bära iväg plåten till ugnen. Det är viktigt att man inte vidrör färgen eller att det kommer något stänk i den innan den är bränd, för då blir det märken eller så lossnar emaljen.

Efter tio minuter i den 800 grader varma ugnen kommer den blanka emaljen ut glödande. Efter att plåten svalnat kommer de rätta färgerna fram, och Marie kan fortsätta med att lägga på nästa färg.

– Under processens gång är nog varje plåt i ugnen ungefär åtta gånger. Alla färger tål inte att brännas så många gånger, så man måste planera i vilken ordning man lägger på dem.

Emaljverkstad i egna ateljén

Emaljering kräver mycket specialutrustning, och med tanke på det stora antal emaljer som ska göras till Kungälvs sjukhus har Marie byggt om sin egen ateljé så att hon numera kan göra både sprutmålningen och bränningen där. Ett hörn i ateljén avgränsades till ett litet rum där ett dragskåp och en stark utsugsanläggning installerades. I en byggnad intill ateljén står emaljeringsugnen.

– I och med att jag nu har en egen emaljeringsverkstad har jag kunnat arbeta i den takt jag planerat. Samtliga emaljer till den södra vårdbyggnaden är klara och färdiga att monteras på träskivor, och jag har även hunnit börja med emaljerna till den norra vårdbyggnaden.

Samtidigt som Marie arbetar vidare i Sjuntorp förbereds patientrummen i den södra vårdbyggnaden inför att verken ska monteras. Skruvfästen sätts på plats så att allt är klart till i hösten, då Marie kommer och sätter upp dem.

Skisser i Marie Isakssons ateljé.
Marie Isaksson började med att skissa upp samtliga motiv på papper. Skisserna står som förlagor i ateljén, medan Marie arbetar med emaljerna.
Plåtar med påbörjade emaljerade motiv.
Steg för steg och färg för färg emaljerar Marie Isaksson motivet på stålplåtarna.
Skiss, modell och färdiga emaljer.
De emaljerade verken kommer sedan att placeras mellan fönstren i patientrummen, såsom i modellen.
Marie Isaksson jämför färgen från ett emaljerat färgprov med ett av verken.
Emaljen ändrar färg efter att den bränts på plåten och svalnat. De emaljerade färgproverna gör det lättare att avgöra hur färgerna kommer att se ut tillsammans när emaljen är bränd.
Marie Isaksson drar bort plastfilm från sprutmålad emaljplåt.
Efter att emaljfärgen sprutats på och torkat drar Marie försiktigt bort plastfilmen som har maskerat de delar som inte ska målas. Plåten är klar att brännas.
Emaljerad plåt före och efter bränning.
De matta färgerna som emaljfärgen har innan den bränts, blir till klara färger efter bränningen.
Marie Isaksson drar ut en färdigbränd emaljplåt ur den 800 grader varma ugnen.
Efter ca tio minuter är emaljen färdigbränd och kommer ut ur den 800 grader varma ugnen.
Emaljplåt som kommit ut ur ugnen, före och efter det att den svalnat och emaljen fått sina rätta färger.
När emaljen kommer ut ur ugnen är järngallret den ligger på fortfarande glödande. När emaljen svalnat framträder de rätta färgerna.