Nya lokaler möjliggör separerade patientflöden

I samband med att sjukhuset växer med nya vårdavdelningar och fler vårdplatser, ökar också behovet av att skala upp ytorna för funktioner som t.ex. röntgenavdelningen. I dagarna sammanställs en s.k. systemhandling för hur det är tänkt att lösas.

För att skapa större lokalyta för röntgenavdelningen föreslår sjukhuset och Västfastigheter att sjukhuset byggs ut med en ny huskropp söder om den nuvarande medicinmottagningen /röntgenavdelningen. I den nya huskroppen kommer även sjukhusadministrationen (HR-, ekonomi-, kansli- och IS- utvecklingsavdelning) och den medicintekniska avdelningen att inrymmas. Längst ned i byggnaden planeras för ett nytt bårhus.

En önskan i arbetet med de nya lokalerna har varit att i högre grad kunna separera akuta patientflöden från patienterna som kommer på ett planerat besök, så att de planerade patientbesöken inte trängs undan av de akuta. Därför planeras för en speciell akutröntgensektion, mellan röntgenavdelningens nuvarande lokaler och den nya, planerade byggnaden. Röntgenavdelningen kommer till stor del att förses med ny utrustning som är något mer platskrävande än den utrustning man har i dagsläget, men den nya huskroppen dimensioneras enligt förslaget med en bredd som gör att det ändå blir rymligt och en bra miljö för såväl patienter som personal.

Lokaler som inger trygghet

Vad gäller utformningen av det nya bårhuset så har inte bara funktionen, utan även gestaltningen, varit viktig. Bårhusets lokaler och visningsrum ska kännas välkomnande och inge trygghet. Stor vikt kommer också att läggas vid planeringen av utemiljön i anslutning till dessa rum.

Den systemhandling – dvs. den samling ritningar och dokument som beskriver verksamheten, byggnaden, tekniska system och kostnadsberäkningar – kommer att färdigställas under december, för att sedan lämnas till politikerna i sjukhusets styrelse, fastighetsnämnden samt regionen för beslut. Om politikerna fattar beslut om att genomföra nybyggnationen är den förväntade projekterings- och byggtiden ca 3–4 år.