Upphandlingen inför sjukhusets tillbyggnad har startat

Upphandlingen av en byggentreprenör inför om- och tillbyggnaden av Kungälvs sjukhus har nu startat.

Upphandlingen omfattar flera delprojekt och är öppen för anbud fram till den 22 december. Själva byggarbetet beräknas starta under första kvartalet 2016.