Kungälv och Nordre älv smyckar patientrummen

Keramiker Agneta Spångberg i sin ateljé, framför två av de färdiga kermaikkollagen till patientrummen på Kungälvs sjukhus.

I en solig keramikateljé i Birkastan i Stockholm ligger hundratals keramikplattor dekorerade med motiv från Kungälv och Nordre älv. Om några veckor ska de transporteras till Kungälvs sjukhus för att sättas upp i patientrummen i den nya vårdbyggnaden.

Det är nu drygt tre år sedan konstuppdragen till de nya vårdavdelningarna annonserades ut, men Agneta Spångberg minns det väl. Bara ett par dagar efter att hon fått veta att hon var aktuell för uppdraget satte hon sig på tåget mot Göteborg och Kungälv.

– Jag hade aldrig varit i Kungälv förut, så jag ville "känna in" platsen som var ett av mina teman. Jag gick runt i den äldre delen av staden och fotograferade då mina första bilder till projektet. Det var en solig dag i maj när allt blommade i trädgårdarna, och jag tyckte väldigt mycket om Kungälv, säger Agneta Spångberg.

Konstuppdraget till patientrummen är uppdelat på två konstnärer där man arbetar med två inredningsteman var. Agneta, som tilldelades uppdraget för temana "staden" och "älven", gjorde senare ytterligare några resor till Kungälv för att bland annat köra längs Nordre älv och fotografera miljöerna där.

Bilder som inspirerar till samtal

Fotona har Agneta bearbetat både vad gäller ljus och färgton, för att sedan skapa kollage med antingen stads- eller älvtema. Utöver bilder från staden och älven syns även blommor – antingen odlade sådana som man hittar i stadens trädgårdar, eller arter som växer fritt längs älven.

– När jag valde bilder tänkte jag mycket på hur det är i patientrummet och vem som ligger där. Bilderna ska inte väcka några oroskänslor, i stället vill jag att de ska inspirera till samtalsämnen som finns utanför sjukhusmiljön.

Blommorna i motivet är inte bara valda för att den lugna och friska känslan de ger eller för att de är vackra – de har också en praktisk funktion: 

– För att framför allt vårdteamet lätt ska kunna orientera sig till de olika patientrummen kommer väggreliefen i varje patientrum att representeras av varsin blomma. Det blir sju varianter av blommor till vardera tema.

Igenkänning ger trygghet och värme

I stadstemat hoppas Agneta att motiven ska leda tankarna till olika platser i Kungälv som man själv har erfarenheter ifrån.

– Jag har till exempel gjort en platta med ett utsnitt av en karta, där man kanske kan hitta platsen där man själv eller någon man känner bor. Min förhoppning är att patienten och hans eller hennes anhöriga får en känsla av trygghet och värme när de känner igen motiven på keramikplattorna.

I temat för älven är plattorna långsmala och den genomgående färgtonen är grön. Till varje kollage har Agneta också valt att göra en platta i relief med växtens svenska och latinska namn. Relieferna gör hon med hjälp av foton eller bilder som framkallas på ett böjligt metallark. Under framkallningen bildas en relief i metallen, som sedan får göra avtryck i leran.

Under arbetets gång har Agneta kavlat och skurit ut hundratals plattor i lera. De utskurna plattorna engoberas och bränns med en transparent glasyr, varpå bildmotivet – som tryckts på en dekal – kan läggas på. Därefter bränns plattorna igen. Totalt bränns varje platta fyra gånger.

Uttryck och material som passar sjukhusmiljön

Agneta Spångberg har arbetat som keramiker i 40 år och tidigare haft konstuppdrag för bland annat Uppsala Akademiska sjukhus och Danderyds sjukhus. Hon konstaterar att den konst hon gör på många sätt passar i sjukhusmiljöer, då den är färgrik och har en inneboende positivitet. Keramiken är också ett material som har många fördelar i en offentlig miljö:

– Eftersom plattorna är glaserade går det att både ta på dem och torka av dem om det skulle behövas. Glasyren gör också att färgen är helt beständig. De här verken håller och kommer att se likadana ut om hundra år.

Om några veckor lämnar de första 70 verken Agnetas ateljé för att transporteras i lastbil till Kungälvs sjukhus, där de ska sättas upp i patientrummen för att vara på plats när de första vårdavdelningarna flyttar in.

Agneta Spångbergs keramikverk

• Verken heter "Mitt Kungälv" och "Grönska".
• Totalt används 1,5 ton lera till keramikverken.
• Samtliga keramikplattor är handgjorda.
• 1 470 keramikplattor sätts samman till 140 verk.

Agneta Spångbergs ateljé.
I keramiker Agneta Spångbergs ateljé ligger just nu hundratals keramikplattor och väntar på att monteras till kollage.


Ett färdigt kermaikkollage till temat staden. I kollaget syns bland annat bilder från de äldre delarna av Kungälv.
I temat staden möter man bland annat bilder från de äldre delarna av Kungälv.


Keramikplattor med blommor ligger sorterade på en bänk.
Keramikplattor med blommor som hör till stadstemat väntar på att monteras.


Agneta Spångber visar schablonen till en relief. Schabionen får göra avtryck i leran.
I en del av keramikplattorna framträder motivet i en relief i stället för ett foto. Relieferna gör Agneta Spångberg med schabloner som får göra avtryck i leran.


Agneta Spångberg skär ut en keramikplattan.
Agneta Spångberg skär ut keramikplattorna i rätt storlek.


Schabloner med blomnamn. Dessa används till temat älven.
Reliefschabloner som används till temat älven.


Ett färdigt keramikkollage till temat älven. Bredvid ligger fler plattor och torkar i väntan på att brännas.
Ett färdigt kollage till temat älven. Till höger ligger fler keramikplattor och torkar i väntan på att brännas.

Närbild på ett kollage till temat älven. Keramikplattor med kor, vatten samt en bro.
Temat älven.