Ny vårdbyggnad ska ge tryggare och säkrare vård

I dag fattade regionstyrelsen beslut om att Kungälvs sjukhus byggs ut med helt nya vårdavdelningar. 2019 beräknas de nya lokalerna vara klara att tas i bruk.

Dagens beslut i regionstyrelsen innebär att Kungälvs sjukhus om några år kommer att kunna ta hand om patienterna i helt nya lokaler. Beslutet är välkommet då de nuvarande lokalerna huvudsakligen är från 60-talet:

– Sjukvården har utvecklats mycket sedan sjukhuset byggdes och våra lokaler stödjer inte längre de krav vi ställer på dem, säger Ann Stokland, sjukhusdirektör vid Kungälvs sjukhus. Den nya vårdbyggnaden innebär att vi får moderna lokaler där vi kan skapa ett bättre samband mellan vårdavdelningar, dagsjukvård och mottagningar.

De nya vårdavdelningarna byggs med endast enkelrum. Varje patientrum kommer att ha ett eget tillhörande toalett-/duschrum.

– Enkelrummen gör att patentens integritet kan värnas på ett bättre sätt, säger Ann Stokland. De gör också att vi mer effektivt kan begränsa eventuell smittspridning och öka patientsäkerheten även i andra avseenden.

I och med dagens beslut i regionstyrelsen kommer nu en upphandling av byggentreprenör att påbörjas.

Fakta

  • Totalt 10 nya vårdavdelningar byggs för kirurgi, ortopedi, urologi, medicin och geriatrik.
  • Sjukhuset kommer att ha totalt 280 vårdplatser för somatisk vård.
  • Patienterna kommer att vårdas i enkelrum.
  • Sjukhusets befintliga vårdavdelningar kommer successivt att byggas om till nya mottagningslokaler.
  • Den nya vårdbyggnaden har ritats av Sweco och Aart architects.
  • De nya lokalerna kommer att kunna tas i bruk 2019.
  • Beräknad kostnad för vårdbyggnaden är 1 015 000 000 kronor.