Nytt kallelsesystem bidrar till en tyst vårdmiljö

I samband med att de nya vårdavdelningarna tas i bruk kommer också ett nytt patientkallelsesystem att installeras. Det nya kallelsesystemet är en del i den s.k. tysta vårdmiljön.

När sjukhuset började diskutera de nya vårdavdelningarna var en av förutsättningarna att det skulle vara en tyst vårdmiljö; dvs. en lugnare miljö för både patienter och medarbetare utan blinkande displayer och ljudande larmsignaler. Samtidigt gör de nya lokalerna att vårdpersonalens behov av att kunna kommunicera effektivt ökar, eftersom arbetsytorna blir större när samtliga patientrum blir enkelrum.

– Detta ställer en del nya krav på både arbetssätt och teknikstöd, säger Jussi Taipale, IS-/säkerhetschef och den som varit sammankallande i arbetsgruppen som kravställt och utvärderat nya kallelsesystem.

Kallelser utan ljudsignaler

När det nya patientkallelsesystemet tas i bruk innebär det ett skifte från gammaldags analog teknik till moderna IT-lösningar. I botten finns ett IT-system som hanterar kallelser från patienterna:

– Den tysta vårdmiljön innebär att det inte kommer några ljudsignaler när patienterna kallar, säger Jussi Taipale. Vårdpersonalen har en handenhet för att fånga upp kallelsen samt för att ha kontakt med medarbetare och ha koll på arbetsuppgifter. Man kvitterar larm i sin handenhet och det blir då synligt för övrig personal. Handenheten påminner om en mobiltelefon, men är speciellt utformad för vårdmiljö.

Systemet ger också möjlighet att beställa tjänster, exempelvis att en säng behöver rengöras eller att det behövs en patienttransport. Detta innebär att serviceverksamheterna behöver kunna kommunicera i, eller mot, systemet. En utvecklingsmöjlighet på lite sikt är att kunna ta emot olika typer av medicinska larm i systemet och visa övervakningskurvor i handenheten.

IT-miljö för patienten

IT-miljön berör emellertid inte bara vårdpersonalen, utan även patienterna. Många patienter kommer till stor del att använda sina egna mobiler eller plattor, men det finns också behov av att kunna erbjuda olika tjänster och funktioner från vårdgivaren.

– Vi tittar på en lösning där det finns en patientplatta vid varje säng. På plattan ska man exempelvis kunna kalla på vårdpersonal, se på streamad TV och musik, surfa, planera kring den egna vården och ta del av viss patientdokumentation såsom sin vårdplan. Andra saker kan vara att se matsedeln och kanske på sikt kunna beställa mat.

I höst kommer en projektorganisation att bildas för att planera själva införandet tillsammans med den leverantör som tillhandahåller kallelsesystemet.