Sopsugsanläggning minskar avfallstransporter i kulverten

Sydöst om restaurangbyggnaden kommer sjukhusets nya sopsugsanläggning snart att börja byggas. Sopsugen, som kommer att anslutas till de nya vårdbyggnaderna, minskar transporterna av avfall inom sjukhuset.

Mellan 65–85 procent av vårdavdelningarnas avfall kommer att sugas direkt från sopnedkastet till en avfallscontainer i sopsugsanläggningen. Det innebär en rejäl minskning av behovet av att hantera och transportera avfall i kulvertarna. Väl på plats i sopsugsterminalen leds avfallet till en separator där luft och avfall separeras, varpå avfallets volym komprimeras kraftigt.

Byggs samman med godsmottagningen

Den nya sopsugsanläggningen byggs som en fristående byggnad, men planeras att längre fram i tiden byggas ihop med en ny godsmottagning och restaurangbyggnad. För att redan nu förbereda för detta byggs anläggningen i två plan (varav ett är källarplan). Källarplanet kommer att rymma fläktar, elinstallationer m.m., medan själva avfallshanteringen sköts på det övre planet.

Förberedelserna inför byggstarten är redan igång, och till sommaren kommer man förmodligen att ha börjat med grund- och betongarbeten. Själva anläggningen ska vara i drift till årsskiftet.