Byggstart för Nya Kungälvs sjukhus

I går togs det första spadtaget för vidareutvecklingen av Kungälvs sjukhus. Själva spadtaget togs med grävskopa av Sofie Carlsson, undersköterska på sjukhuset.

Vidareutvecklingen av Kungälvs sjukhus innebär bl.a. att sjukhuset får en helt ny vårdbyggnad. Byggnaden kommer att rymma 280 vårdplatser, samtliga i enkelrum. När vårdbyggnaden är på plats – 2019 – påbörjas ombyggnaden av dagens vårdavdelningar, som då görs om till nya mottagningslokaler.

Vid spadtaget medverkade, förutom ett stort antal medarbetare, även fastighetsnämndens ordförande Anna-Lena Holberg som i sitt tal bl.a. lyfte fram den fleråriga utveckling sjukhuset står inför. Benny Strandberg, ordförande i sjukhusets styrelse, konstaterade att sjukhusets utveckling och nya lokaler varit en viktig fråga för styrelsen under en lång tid. Även Hans Sandqvist, områdeschef på Västfastigheter, samt sjukhusdirektör Ann Stokland och chefläkare Björn Hamborg höll varsitt anförande.

Spadtaget ramades in musikaliskt av några av sjukhusets AT-läkare som tillsammans med studierektor Valle Erling bl.a. framförde Bob Dylans "Mighty Quinn".